Aglomeracje wodne

Kompozycja prezentuje obszary i granice aglomeracji wodnych, czyli terenów na których ze względu na gęstość zaludnienia bądź koncentrację działalności gospodarczej ścieki komunalne powinny być zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków.

Granice aglomeracji są wyznaczane i aktualizowane w drodze uchwał Sejmiku Województwa Małopolskiego, a następnie na bieżąco aktualizowane na geoportalu MIIP. Obszary i granice aglomeracji są elementem wymaganym do sporządzenia załączników mapowych do wniosków o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

  • Opublikowane: 2013-01-01
  • Ostatnia aktualizacja: 2017-02-09
  • Lista zmian
  • 2017-02-09
    Zaktualizowane zostały aglomeracje m.in.: Zakopane, Tarnów, Nowy Sącz, Oświęcim, Skawina, Nowy Targ.
  • 2015-05-19
    Aktualizacja danych granic aglomeracji wodnych.