Fundusze Europejskie

Kompozycja przedstawia inwestycje wykonane w Małopolsce w ramach dotacji z Funduszy Europejskich (programy PROW i RPO).

Na mapie przedstawiono inwestycje wykonane przy udziale dotacji z Funduszy Europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dla PROW pokazano gminy, w których zrealizowano inwestycje oraz lokalizację siedziby beneficjenta projektu.
Projekty są z zakresu Poddziałań:

 • 7.2.1 Budowy i modernizacji dróg lokalnych
 • 7.2.2 Gospodarki wodno-ściekowej.

Przy RPO (projekty w M. Kraków) pokazano lokalizacje siedzib beneficjentów projektów.
Projekty są z zakresu Działań:

 • 2.1 E-administracja i otwarte zasoby
 • 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym
 • 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
 • 4.5 Niskoemisyjny transport miejski
 • 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami
 • 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego
 • 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej
 • 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu
 • 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

Do wszystkich obiektów dodano tabele ze szczegółowym opisem wykonanych projektów.

 • Opublikowane: 2018-01-10
 • Ostatnia aktualizacja: 2018-01-10