M.Kraków - MONIT-AIR

Kompozycja prezentuje mapy z projektu „Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie”.

W kompozycji umieszczono następujące mapy: dyspersji zanieczyszczenia, waloryzacji przyrodniczej, roślinności rzeczywistej, zieleni i warunków przewietrzania, pokrycia i szorstkości terenu oraz mapę anemologiczną (przewietrzania).
Opis projektu MONIT-AIR

★ Kompozycja mapowa dostępna jest w aplikacji mobilnej MIIP Mobile

  • Opublikowane: 2017-10-30
  • Ostatnia aktualizacja: 2017-10-30