Projekt POPH + Mapy akustyczne

Kompozycja prezentuje Program Ochrony Środowiska przed Hałasem oraz mapy akustyczne.

Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego obejmuje łącznie 805,35 km dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie oraz 106,5 km linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 tys. pociągów rocznie. W zakresie projektu POPH prezentowane dane obejmują rozmieszczenie istniejących i projektowanych ekranów akustycznych wzdłuż dróg krajowych i wojewódzkich oraz immisje hałasu wzdłuż wybranych odcinków autostrad, dróg krajowych i wojewódzkich oraz linii kolejowych. Program został poszerzony w 2015 roku o dodatkowe 6 odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie na podstawie map akustycznych przekazanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
Mapa prezentuje też obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Kraków-Balice.

  • Opublikowane: 2013-01-01
  • Ostatnia aktualizacja: 2013-01-01