Ochrona przyrody

Kompozycja prezentuje dane przestrzenne dotyczące form ochrony przyrody w województwie małopolskim, na podstawie materiałów udostępnionych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

W kompozycji mapowej „Ochrona Przyrody” znajdziemy 9 form ochrony przyrody: parki narodowe (wraz z otuliną), rezerwaty przyrody (wraz z otuliną) istniejące i projektowane, parki krajobrazowe (wraz z otuliną), obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000 (ptasie i siedliskowe), pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne oraz zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Dodatkowo umieszczone zostały tu korytarze ekologiczne.

  • Opublikowane: 2013-01-01
  • Ostatnia aktualizacja: 2016-08-16
  • Lista zmian
  • 2016-08-16
    Dokonano kolejnej aktualizacji danych.
  • 2015-12-01
    Zaktualizowano i uszczegółowiono granice parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu oraz otulin parków krajobrazowych.