Lista usług WMS, WMTS i geoREST
MIIP

WMS

• Aglomeracje Wodne
http://miip.geomalopolska.pl/arcgis/services/WMS_Aglomeracje_wodne_SR/MapServer/WMSServer
• Hydrogeoróżnorodności Województwa Małopolskiego
http://miip.geomalopolska.pl/arcgis/services/MIIP_HYDROGEO_WMS/MapServer/WMSServer
• Mapa Akustyczna
http://miip.geomalopolska.pl/arcgis/services/WMS_Mapa_Akustyczna/MapServer/WMSServer
• Mapa Emisji
http://miip.geomalopolska.pl/arcgis/services/WMS_Mapa_Emisji/MapServer/WMSServer
• Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Województwa Małopolskiego
http://miip.geomalopolska.pl/arcgis/services/MIIP_Plany_miejscowe_WMS/MapServer/WMSServer
• Obiekty turystyczne
http://miip.geomalopolska.pl/arcgis/services/MIIP_OBIEKTY_TYRYST_WMS/MapServer/WMSServer
• Obwody łowieckie
http://miip.geomalopolska.pl/arcgis/services/2014/WMS_MIIP_Obwody_lowieckie/MapServer/WMSServer
• Produkty tradycyjne i regionalne
http://miip.geomalopolska.pl/arcgis/services/MIIP_PRODUKTY_WMS/MapServer/WMSServer
• Program Ochrony Powietrza (projekt, rok bazowy 2011)
http://miip.geomalopolska.pl/arcgis/services/WMS_MIIP_POP/MapServer/WMSServer
• Przystanki
http://miip.geomalopolska.pl/arcgis/services/WMS_MIIP_PRZYSTANKI/MapServer/WMSServer
• Specjalna Stefa Ekonomiczna
http://miip.geomalopolska.pl/arcgis/services/MIIP_PRZEMYSL/MapServer/WMSServer
• Szlaki tematyczne
http://miip.geomalopolska.pl/arcgis/services/WMS_MIIP_Szlaki_nowe/MapServer/WMSServer
• Szpitale
http://miip.geomalopolska.pl/arcgis/services/MIIP_ZDROWIE/MapServer/WMSServer
• Środowisko
http://miip.geomalopolska.pl/arcgis/services/MIIP_SRODOWISKO_WMS/MapServer/WMSServer
• Trasy rowerowe
http://miip.geomalopolska.pl/arcgis/services/WMSMIIP_TRASY_ROWEROWE/MapServer/WMSServer
• Źródła promieniowania elektromagnetycznego
http://miip.geomalopolska.pl/arcgis/services/WMS_MIIP_ZRODLA_PROMIENIOWANIA/MapServer/WMSServer


WMTS

• Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k)
http://miip.geomalopolska.pl/wmts/wmts/BDOT/MIIP_BDOT10k_cache
• Mapa glebowo-rolnicza
http://miip.geomalopolska.pl/wmts/wmts/MIIP_GLEB_ROL
• Podkład topograficzny dla Polski
http://miip.geomalopolska.pl/wmts/wmts/2015/MIIP_podklad_Topo_BDOO
• Rzeźba terenu - cieniowanie
http://miip.geomalopolska.pl/wmts/wmts/2016/MIIP_NMT_2016
• Rzeźba terenu - hipsometria
http://miip.geomalopolska.pl/wmts/wmts/2015/MIIP_Rzezba_CMT
• Rzeźba terenu - poziomice
http://miip.geomalopolska.pl/wmts/wmts/2015/MIIP_Rzezba_Karto


geoREST

• Gospodarka odpadami
http://miip.geomalopolska.pl/arcgis/rest/services/MIIP_SRODOWISKO/MapServer
• Hydrogeoróżnorodności
http://miip.geomalopolska.pl/arcgis/rest/services/MIIP_HYDROGEO/MapServer
• Mapa glebowo-rolnicza
http://miip.geomalopolska.pl/arcgis/rest/services/MIIP_GLEB_ROL/MapServer
• Nieruchomości województwa
http://miip.geomalopolska.pl/arcgis/rest/services/MIIP_NIERUCHOMOSCI/MapServer
• Obiekty turystyczne
http://miip.geomalopolska.pl/arcgis/rest/services/MIIP_OBIEKTY_TURYST/MapServer
• Plany miejscowe
http://miip.geomalopolska.pl/arcgis/rest/services/MIIP_Plany_miejscowe/MapServer
• Produkty tradycyjne i regionalne
http://miip.geomalopolska.pl/arcgis/rest/services/MIIP_PRODUKTY/MapServer
• Przystanki
http://miip.geomalopolska.pl/arcgis/rest/services/MIIP_PRZYSTANKI/MapServer
• Skorowidze - Mapy Tematyczne
http://miip.geomalopolska.pl/arcgis/rest/services/MIIP_siatki_WODGiK_mapytemat/MapServer
• Skorowidze - Mapy Topograficzne
http://miip.geomalopolska.pl/arcgis/rest/services/MIIP_siatki_WODGiK_mapytopo/MapServer
• Skorowidze - Ortofotomapy
http://miip.geomalopolska.pl/arcgis/rest/services/MIIP_siatki_WODGiK_orto/MapServer
• Specjalna Strefa Ekonomiczna
http://miip.geomalopolska.pl/arcgis/rest/services/MIIP_PRZEMYSL/MapServer
• Szlaki tematyczne
http://miip.geomalopolska.pl/arcgis/rest/services/MIIP_Szlaki_nowe/MapServer
• Szpitale
http://miip.geomalopolska.pl/arcgis/rest/services/MIIP_ZDROWIE/MapServer
• Turystyka
http://miip.geomalopolska.pl/arcgis/rest/services/MIIP_TURYSTYKA/MapServer
• Źródła promieniowania elektromagnetycznego
http://miip.geomalopolska.pl/arcgis/rest/services/MIIP_STACJE_ELEKTRO_2/MapServer

  • Opublikowane: 2019-02-04
  • Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04