show-popup popup-user-select popup-template='
Drogi dojazdowe do gruntów rolnych
Wnioskodawca: ${WNIOSKODAW}
położenie drogi: ${MIEJSCOW}, gmina ${GMINA}
Udział dofinansowania: ${UDZIAL_DOF}%
Kwota dofinansowania: ${DOFINANSOW} zł
Długość drogi: ${DLUGOSC} m
Rodzaj nawierzchni: ${NAWIERZCHN}
Szerokość nawierzchni: ${SZEROKOSC} m
Nr działki: ${NR_DZIAL_1}
Nr uchwały: ${UCHWALA}
' renderer="{ "type": "simple", "symbol": { "type" : "esriSLS", "style" : "esriSLSSolid", "color": [5, 130, 51,255], "width" : 3, "outline": { "color": [255, 255, 255,150], "width": 6 } } }" visible>