Deklaracja Dostępności

Wstęp do Deklaracji

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej MIIP GeoMałopolska www.miip.geomalopolska.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2011-06-16.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-18.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niezodności:

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-02-14.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji 2023-03-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Wyłączenia:

 • Serwis w głównej mierze sklada się z map, które podlegają wyłączeniu z obowiązku dostępności - zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 roku. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
 • Art 3.2 - Ustawy nie stosuje się do: 4. map interaktywnych w tym geoportali, pod warunkiem, że w przypadku map interaktywnych i geoportali przeznaczonych do zastosowań nawigacyjnych dane teleadresowe i położenie geograficzne prezentowane są w sposób dostępny cyfrowo.
 • Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

  Marek Pietras - koordynator do spraw dostępności cyfrowej w Urzędzie:

  Adres mailowy: dostepnosc@umwm.malopolska.pl
  Telefon: 12 63 03 502
  Telefon komórkowy: 516 676 510 (SMS).

  Uwaga! Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

  Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

  Dostępność architektoniczna

  Wykaz lokalizacji/budynków użytkowanych przez Urząd:

  Kraków:

  1. ul. Racławicka 56 budynek A
  2. ul. Racławicka 56 budynek B
  3. ul. Basztowa 22
  4. ul. Zacisze 5
  5. ul. Zacisze 7
  6. ul. Królewska 57
  7. ul. Wielicka 72 budynek A
  8. ul. Wielicka 72 budynek B
  9. ul. Radziwiłowska 1

  Pozostałe:

  1. Agenda zamiejscowa w Tarnowie, al. Solidarności 5-9
  2. Agenda zamiejscowa w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52
  3. Agenda zamiejscowa w Oświęcimiu, ul. Górnickiego 1
  4. Agenda zamiejscowa w Nowym Targu, al. 1000-lecia 44
  5. Agenda zamiejscowa w Miechowie, ul. Warszawska 10
  6. Agenda zamiejscowa w Zakopanem, ul. Kościeliska 7
  7. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie, al. Solidarności 5-9
  8. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu, ul. Wazów 3
  9. Lokalny Punktu Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu, al. 1000-lecia 44
  10. Agenda zamiejscowa w Suchej Beskidzkiej, ul. J. Piłsudskiego 23

  Charakterystyka poszczególnych budynków uwzględniająca wymagania minimalne dostępności architektonicznej zgodne z art. 6 ustawy z dnia jest 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zamieszczona jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu.

  W każdej z lokalizacji Urzędu znajduje się zewnętrzna tablica informacyjna. Ponadto wewnątrz budynków znajdują się tablice informacyjne wraz z numerami pięter i pokoi zajmowanych przez Urząd. W budynkach wielopiętrowych podobne informacje znajdują się w windach osobowych.W większości lokalizacji na poziomie parteru znajduje się punkt obsługi klienta i/lub portiernia, których pracownicy udzielają informacji nt. rozkładu pomieszczeń w budynku. Informacja głosowa znajduje się również przy opisie dostępności architektonicznej budynków zamieszczonym na stronie BIP Urzędu.

  Urząd zapewnia wstęp do budynków osobom korzystającym z psa asystującego.

  W przypadku ogłoszenia ewakuacji w budynkach uruchamiane są, w zależności od lokalizacji, Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO), sygnalizacja dźwiękowa lub alarmowa. W pozostałych lokalizacjach w celu sygnalizacji alarmu wykorzystywane są tuby nagłaśniające i komunikaty głosowe.

  We wszystkich lokalizacjach Urzędu ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami opiera się na wsparciu udzielanym przez osoby funkcyjne wyznaczone do ewakuacji w każdej lokalizacji/na każdym piętrze budynku.

  W lokalizacjach w Krakowie przy ul. Racławickiej 56, ul. Basztowej 22, ul. Radziwiłłowskiej 1, ul. Wielickiej 72 oraz w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 52 i w Tarnowie przy al. Solidarności 5-9 znajdują się dodatkowo krzesła do ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.

  Dostępność informacyjno-komunikacyjna

  Urząd zapewnia usługę tłumacza języka migowego dostępną z poziomu strony internetowej www.malopolska.pl. Klient korzystający z takiej formy komunikacji może samodzielnie wykonać zdalne połączenie z tłumaczem lub skorzystać z tej usługi w siedzibie Urzędu, wszędzie tam, gdzie znajdują się odpowiednio wyposażone stanowiska pracy - komputer z kamerą, dostęp do sieci internetowej, mikrofon/głośnik. Usługa dostępna jest we wszystkich lokalizacjach Urzędu. Oznaczenie usługi tłumacza języka migowego - piktogram migających dłoni - jest umieszczone w punktach obsługi klienta oraz przy sekretariatach w lokalizacjach nie posiadających wyodrębnionych stref obsługi.

  Wsparciem w komunikacji dla osób słabosłyszących są pętle indukcyjne znajdujące się w następujących lokalizacjach:

  Na stronie internetowej Urzędu znajduje się informacja o zakresie działalności Urzędu w Polskim Języku Migowym oraz plik zawierający ten sam tekst odczytywalny maszynowo.

  Na stronie internetowej Urzędu znajduje się informacja o zakresie działalności Urzędu w tekście łatwym do czytania i zrozumienia (ETR).

  Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami Urząd zapewnia obsługę w formie określonej w tym wniosku.

  W przypadku wniosku dotyczącego obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami w pomieszczeniu zlokalizowanym bezpośrednio przy wejściu do budynku Urzędu pracownik realizujący usługę schodzi do klienta. Wniosek o ten rodzaj obsługi można zgłosić za pośrednictwem portierni, telefonicznie 12 630 33 33 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail urzad@umwm.malopolska.pl

  Koordynatorzy Dostępności w Urzędzie Marszałkowskim

  Marta Zając - koordynator do spraw dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej

  Telefon: 12 63 03 250
  Adres mailowy: Marta.Zajac@umwm.malopolska.pl

  Marek Pietras - koordynator do spraw dostępności cyfrowej

  Telefon: 12 63 03 502
  Telefon komórkowy: 516 676 510 (SMS)
  Adres mailowy: Marek.Pietras@umwm.malopolska.pl.