Gospodarka odpadami

Kompozycja przedstawia Plan Gospodarki Odpadami dla województwa małopolskiego.

Obiekty przedstawione w Planie Gospodarki Odpadami - zakłady przetwarzania baterii, punkty zbierania pojazdów, stacje demontażu pojazdów, instalacje do zagospodarowania odpadów oraz składowiska odpadów.

  • Opublikowane: 2013-01-01
  • Ostatnia aktualizacja: 2018-09-24
  • Lista zmian
  • 2018-09-24
    Kompozycja wzbogacona została o nowe dane prezentujące lokalizacje punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).