M.Kraków - Mapa akustyczna

Kompozycja prezentuje mapy emisji i imisji hałasu, mapy przekroczeń oraz wrażliwości w Krakowie.

Mapa służy do identyfikacji i charakterystyki głównych źródeł hałasu występujących na terenie miasta oraz wyznaczenia obszarów zagrożonych występowaniem ponadnormatywnego poziomu hałasu.
Obecnie dostepna jest mapa zaktualizowana w 2017 roku.

  • Opublikowane: 2014-01-01
  • Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04
  • Lista zmian
  • 2019-02-04
    Mapa aktualna za 2017 rok.