M.Kraków - Plany Zagospodarowania

Kompozycja prezentuje miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krakowa.

Na mapie przedstawione są zasięgi pojedynczych miejscowych planów (obowiązujące, uchwalone, sporządzane, podjęte-wstrzymane i odrzucone przez Radę Miasta Krakowa) oraz ich kontury z konkretnym przeznaczeniem terenu. Ponadto do kompozycji podpięta jest Ewidencja Gruntów i Budynków.

★ Kompozycja mapowa dostępna jest w aplikacji mobilnej MIIP Mobile

  • Opublikowane: 2014-01-01
  • Ostatnia aktualizacja: 2017-07-26