M.Kraków - Struktura własności gruntów

Kompozycja przedstawia strukturę własności gruntów na terenie miasta Krakowa wraz z odpowiednim podkładem mapowym.

Kompozycja dodatkowo zawiera dane z ewidencji gruntów i budynków, granice administracyjne z PRG, cieniowany model rzeźby terenu, fotoplan Krakowa wykonany w 2011 r. oraz ortofotomapę z 2015 r.

★ Kompozycja mapowa dostępna jest w aplikacji mobilnej MIIP Mobile

  • Opublikowane: 2014-01-01
  • Ostatnia aktualizacja: 2017-07-26