M.Kraków - Mapa geodezyjna

Kompozycja zawiera dane z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Krakowie.

Kompozycja obejmuje teren Miasta Krakowa i składa się z mapy zasadniczej, osnowy geodezyjnej, warstwy lokalizacji Urzędu Miasta Krakowa oraz ortofotomapy z 2009 i 2011 roku. Dodatkowo w kompozycji udostępniono warstwę planów zagospodarowania przestrzennego wykonaną w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa.

  • Opublikowane: 2014-02-20
  • Ostatnia aktualizacja: 2017-07-26
  • Lista zmian
  • 2014-03-25
    Do kompozycji dodano nowe serwisy prezentujące klasy bonitacyjne (widoczne od skali 1 : 10 000) i użytki gruntowe (widoczne od 1 : 2 000).