Aplikacja mobilna MIIP Mobile


Aplikacja mobilna MIIP Mobile

Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej

Aplikacja oferuje dostęp do map obszaru Małopolski. Na mapach podkładowych prezentowane są dane uporządkowane w trzech grupach tematycznych:
„Dane topograficzne”: „Punkty adresowe” oraz Ewidencja Gruntów i Budynków
„Turystyka”: „Konkurs Kapliczki Małopolski”, „Hydrogeoróżnorodności”, „Kraina Wód”, „VeloMałopolska”, „VeloMałopolska - stan budowy”, „Wybrane szlaki rowerowe”, „Wycieczki rowerowe”, „Małopolska zimą” i „Przystanki”
„Miasto Kraków”: „Uzbrojenie terenu”, „Hydrografia”, „Zagospodarowanie terenu”, „Komunikacja” oraz „Ewidencja gruntów i budynków”.
Dostęp do grup tematycznych pokazany jest na 4. stronie przewodnika po aplikacji.

Do aplikacji podpiąć można również zewnętrzne serwisy usługą WMS.

Dostępne są narzędzia umożliwiające pomiar długości i powierzchni oraz wyszukiwanie adresów.

Pobierz przewodnik po aplikacji.

Linki do aplikacji:

  • Opublikowane: 2018-03-20
  • Ostatnia aktualizacja: 2022-04-07