Nieruchomości Województwa Małopolskiego

Kompozycja zawiera nieruchomości gruntowe i budynkowe będące własnością województwa małopolskiego.

Mapa przedstawia nieruchomości gruntowe i budynkowe stanowiące własność województwa małopolskiego, nabyte na podstawie decyzji deklaratoryjnych lub konstytutywnych oraz umów.

  • Opublikowane: 2013-01-01
  • Ostatnia aktualizacja: 2021-06-29
  • Lista zmian
  • 2017-04-27
    Aktualizacja bazy danych zasobów nieruchomości gruntowych województwa małopolskiego.
  • 2021-06-29
    Aktualizacja bazy danych zasobów nieruchomości gruntowych województwa małopolskiego.