Mapy akustyczne

Kompozycja prezentuje mapy akustyczne.

Na mapie prezentowane są dane dotyczące akustyki wzdłuż kolei, odcinka płatnej autostrady i dróg krajowych. Program został poszerzony w 2015 roku o dodatkowe 6 odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie na podstawie map akustycznych przekazanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

  • Opublikowane: 2013-01-01
  • Ostatnia aktualizacja: 2013-01-01