Ortofotomapa

Kompozycja prezentuje ortofotomapę dostępną w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Ortofotomapa to przetworzone zdjęcie lotnicze, poddane korekcji geometrycznej w celu powiązania z układem współrzędnych. Ortofotomapa charakteryzuje się brakiem zniekształceń terenu oraz jednolitą skalą dla całego obszaru przedstawionego na obrazie.
Dla obszaru województwa małopolskiego najnowszą ortofotomapę opracowano na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w 2015 r., z terenową wielkością piksela równą 0,25 m. Stan pokrycia przedstawia skorowidz dostępny w ramach kompozycji.

  • Opublikowane: 2013-01-01
  • Ostatnia aktualizacja: 2013-01-01