Produkty regionalne i tradycyjne

Kompozycja zawiera produkty regionalne z Rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych (Komisji Europejskiej) oraz produkty tradycyjne z Listy Produktów Tradycyjnych (Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

W Unii Europejskiej od 1992 r. funkcjonuje system ochrony, identyfikacji i wyróżniania wysokojakościowych produktów rolnych i spożywczych. Produkty te swoją wyjątkowość zawdzięczają określonemu pochodzeniu geograficznemu lub tradycyjnej metodzie wytwarzania. Na mapie zaznaczone są produkty z chronioną nazwą pochodzenia i z chronionym oznaczeniem geograficznym. Produkt oznaczony chronioną nazwą pochodzenia musi być produkowany, przetwarzany i przygotowywany na określonym obszarze geograficznym. Cały proces technologiczny powinien odbywać się na wyznaczonym obszarze geograficznym, łącznie z pozyskiwaniem surowców. W przypadku chronionego oznaczenia geograficznego produkt musi być wytwarzany w regionie, którego nazwę nosi i przynajmniej jedna z trzech faz produkcji (produkcja lub przetwarzanie lub przygotowanie) musi odbywać się na danym obszarze.
Lista Produktów Tradycyjnych (LPT) jest przewodnikiem po regionalnej kuchni polskiej, a także skarbnicą informacji na temat tradycji, sposobów wytwarzania oraz wyjątkowych walorów najstarszych przysmaków.
Zapraszamy na stronę Małopolski Smak!

 • Opublikowane: 2013-01-01
 • Ostatnia aktualizacja: 2022-07-12
 • Lista zmian
 • 2022-07-12
  Z kompozycji usunięto warstwę Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Małopolski
 • 2022-06-11
  Do kompozycji dodano warstwę Małopolski Festwial Smaku 2022 r.
 • 2022-02-14
  Aktualizacja danych o produktach tradycyjnych.
 • 2021-12-20
  Wprowadzono 7 nowych produktów tradycyjnych.
 • 2021-10-19
  Wprowadzono kolejne 5 nowych podmiotów należących do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Małopolski.
 • 2021-01-13
  Uzupełniono kompozycję mapową o 6 kolejnych produktów tradycyjnych: lubecką zupę z lubczykiem, rzodkie ziemnioki, krzun wielkanocny, mętkowską marchwionkę, krówkę regulicką oraz gulasz czorsztyński.
 • 2020-08-31
  Wprowadzono kolejne 5 nowych podmiotów należących do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Małopolski.
 • 2019-04-11
  Wprowadzono 5 nowych podmiotów należących do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Małopolski.
 • 2019-01-29
  Uzupełniono kompozycję mapową o kolejne produkty tradycyjne i regionalne oraz nowe podmioty należące do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Małopolski.
 • 2017-12-19
  Do kompozycji mapowej dodane zostały podmioty należące do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego w Małopolsce (część Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego). Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska ma na celu przede wszystkim promocję żywności naturalnej (tradycyjnej, lokalnej, regionalnej, ekologicznej). Od lipca 2014 roku Małopolska jest częścią Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego (ESRDzK), która istnieje od 1995 r. Skupia producentów, przetwórców, restauratorów, sprzedawców z poszczególnych regionów Europy, ma też na celu zachowanie i rozwój tradycji kulinarnych, charakterystycznych dla regionów.
 • 2017-08-14
  Do kompozycji dodano kolejne 34 produkty tradycyjne z obszaru woj. małopolskiego. Listę uzupełniono m.in. o wyroby mięsne z Kasinki, okolic Proszowic i Raciechowic, alkohol z okolic Tarnowa, pstrągi ojcowskie i karpie z Doliny Karpia oraz liczne wypieki z całej Małopolski.
 • 2016-02-11
  W 2015 roku Lista Produktów Tradycyjnych wzbogaciła się o 30 pozycji, które znalazły swoje miejsce na mapie Produktów regionalnych i tradycyjnych w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej.
 • 2015-04-23
  Do kompozycji „Produkty regionalne i tradycyjne” wprowadzone zostały nowe dane.