Mapy topograficzne

Kompozycja prezentuje standardowe i niestandardowe opracowania kartograficzne - mapy topograficzne w skalach 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000.

Mapa topograficzna jest średnioskalowym opracowaniem kartograficznym (skala od 1:10 000 do 1:200 000) o treści ogólnogeograficznej, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów topograficznych.
Głównym wydawcą cywilnych map topograficznych na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci była Służba Geodezyjno-Kartograficzna. Mapy topograficzne na potrzeby wojska wydawała Służba Topograficzna Wojska Polskiego. Zmieniające się w tym czasie instrukcje techniczne dotyczące opracowywania map oraz zmiana obowiązujących państwowych układów współrzędnych geodezyjnych spowodowały, że zasób tych map tworzy mozaikę arkuszy różniących się sposobem redakcji, układem współrzędnych, metodą wydzielenia arkusza.
Korzystając z map topograficznych trzeba zdawać sobie sprawę, że przedstawiają uproszczenie rzeczywistej sytuacji terenowej. Im mniejsza skala mapy tym uproszczenie jest większe, a zatem większy jest błąd położenia obiektów topograficznych w przestrzeni. Źródłem błędu, oprócz koniecznych uproszczeń, jest sam proces technologiczny opracowania i przechowywania map (metoda pomiaru terenowego, sposób kartowania, skurcz papieru lub folii).
Dostępne opracowania:

Standardowe Opracowania Kartograficzne (SOK):
• Mapa Topograficzna 1:10 000 – opracowana w układzie współrzędnych PL-UTM

Niestandardowe Opracowania Kartograficzne:
• Mapa Topograficzna 1:10 000 – opracowana w układach współrzędnych „1992” i „1965”,
• Mapa Topograficzna 1:25 000 – opracowana w układzie współrzędnych „1965”,
• Mapa Topograficzna 1:50 000 – opracowana układach współrzędnych „1992” i „1965”
• Mapa Topograficzna 1:100 000 – opracowana w układzie współrzędnych „1980”.

Zasięg przestrzenny poszczególnych opracowań przedstawia skorowidz dostępny w ramach kompozycji.

 • Opublikowane: 2019
 • Ostatnia aktualizacja: 2019
 • Lista zmian
 • 2019
  W kompozycji zaktualizowano mapę topograficzną 1:10 000 SOK dla powiatów tatrzańskiego, nowotarskiego, suskiego, wadowickiego, oświęcimskiego, chrzanowskiego, olkuskiego i miechowskiego.
 • 2018
  W kompozycji zaktualizowano mapę topograficzną 1:10 000 SOK dla powiatów wielickiego, bocheńskiego, brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego.
 • 2016-03-15
  W kompozycji zaktualizowano mapę topograficzną 1:10 000 dla kilku obszarów miejskich: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Gorlice, Oświęcim, Nowy Targ, Zakopane, Bochnia.