M.Kraków - Mapa akustyczna

Kompozycja prezentuje mapy emisji i imisji hałasu, mapy przekroczeń oraz wrażliwości w Krakowie.

Mapę aktustyczną Miasta Krakowa opracowano w 2012 roku. Mapa służy do identyfikacji i charakterystyki głównych źródeł hałasu występujących na terenie miasta oraz wyznaczenie obszarów zagrożonych występowaniem ponadnormatywnego poziomu hałasu.

★ Kompozycja mapowa dostępna jest w aplikacji mobilnej MIIP Mobile

  • Opublikowane: 2014-01-01
  • Ostatnia aktualizacja: 2017-07-26