Mapa akustyczna - dla dróg wojewódzkich o natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie

Kompozycja prezentuje akustykę dla dróg wojewódzkich o natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie.

Na mapie akustycznej prezentowane są wskaźniki emisji oraz imisji hałasu drogowego, wrażlowość hałasową obszarów i przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku wzdłuż wybranych odcinków dróg wojewódzkich.

  • Opublikowane: 2013-01-01
  • Ostatnia aktualizacja: 2013-01-01