Dane topograficzne - BDOT10k

Kompozycja przedstawia wizualizację Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k).

BDOT10k do pobrania

Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) jest podstawowym źródłem informacji o lokalizacji przestrzennej i charakterystyce obiektów topograficznych. Wykorzystywana jest przy sporządzaniu map topograficznych w skalach 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 lub innych opracowań tematycznych.
Podstawy prawne, organizacyjne i standardy techniczne gromadzenia, przechowywania i udostępniania bazy danych obiektów topograficznych określa ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych. (Dz.U. 2011 nr 279 poz. 1642).
Układ współrzędnych opracowania: „PL-1992”.

 • Opublikowane: 2013-01-01
 • Ostatnia aktualizacja: 2015-12-30
 • Lista zmian
 • 2015-12-30
  Nowe dane: Mapa hipsometryczna i poziomice (oraz inne obiekty rzeźby terenu) dla całego obszaru województwa małopolskiego.
  Serwisy mapowe - mapa hipsometryczna i poziomice (oraz inne obiekty rzeźby terenu) dostępne są w kompozycji mapowej „Dane topograficzne”:
  „Rzeźba – hipsometria”
  „Rzeźba – poziomice”– widoczny od skali 1 : 50 000.
  Pełne pokrycie obszaru województwa małopolskiego powyższymi danymi powstało z połączenia dwóch zadań: „Opracowanie rzeźby terenu dla wschodniego obszaru województwa małopolskiego wraz z integracją danych w geoportalu MIIP” oraz „Opracowanie rzeźby terenu dla zachodniego obszaru województwa małopolskiego na podstawie Numerycznego Modelu Terenu oraz Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k)”. Dane te dostępne są również w postaci usługi WMTS.
  Na podstawie połączonych danych na nowo skonfigurowano również narzędzie pomiaru wysokości n.p.m. „Wysokość n.p.m.”.
 • 2015-07-07
  W kompozycjach mapowych podłączona została nowa mapa bazowa.
  Do jej opracowania wykorzystano ogólnodostępne dane BDOO (Baza Danych Obiektów Ogólnogeograficznych) dla obszaru całej Polski, udostępniane przez CODGiK (skale 1: 1 500 000 - 1 : 100 000) oraz zgeneralizowane dane BDOT10k (Baza Danych Obiektów Topograficznych 10k) dla obszaru województwa małopolskiego (skale 1 : 50 000 - 1 : 25 000). Mapa bazowa dodatkowo została wzbogacona o informacje dotyczące istniejących w Polsce geoportali Regionalnych Infrastruktur Informacji Przestrzennej (RIIP) – dostęp do geportali możliwy jest za pomocą narzędzia ‘Identyfikacji’ na obszarze poszczególnych województw.
 • 2015-04-24
  Nowe dane: Mapa hipsometryczna i poziomice (oraz inne obiekty rzeźby terenu) dostępne dla wschodniego obszaru województwa małopolskiego.
  Mapa hipsometryczna i poziomice (oraz inne obiekty rzeźby terenu) dostępne są w kompozycji mapowej: „Dane topograficzne”.Są to odpowiednio serwisy „Rzeźba – hipsometria (wschodni obszar województwa)” – widoczny od skali 1 : 1 500 000 i „Rzeźba – poziomice (wschodni obszar województwa)”- widoczny od skali 1 : 50 000. Dane te opracowane zostały w ramach zadania pn. „Opracowanie rzeźby terenu dla wschodniego obszaru województwa małopolskiego wraz z integracją danych w geoportalu MIIP”. Dla opracowanego obszaru utworzono również dodatkowe narzędzie pomiaru wysokości n.p.m. „Wysokość n.p.m. z danych z 2013 r.” dostępne w grupie narzędzi „Analizy”. Dotychczas publikowany był serwis „Rzeźba – cieniowanie” (obszar całego województwa) – utworzony na podstawie danych z projektu LPIS – 2003 r., GRID25m. Nowe serwisy „Rzeźba – hipsometria (wsch. obszar woj.)” oraz „Rzeźba – poziomice (wsch. obszar woj.)”- zostały opracowane na podstawie danych z projektu ISOK 2012 r., GRID1m.
 • 2015-03-20
  Dane topograficzne (BDOT10k) dostępne dla obszaru całego województwa.
  Do kompozycji dodana została treść mapy dla wszystkich powiatów z obszaru województwa.