Mapa emisji zanieczyszczeń

Kompozycja prezentuje dane dotyczące emisji zanieczyszczeń w województwie małopolskim.

Informacje związane z emisją zanieczyszczeń dla województwa małopolskiego są aktualne na rok 2010 i zawierają wartości m.in. pyłów PM10, PM2.5, benzo(a)pirenu, benzenu, arsenu, kadmu i rtęci. Dodatkowo prezentowane są dane opracowane w 2014 roku dla Metropolii Krakowskiej związane z emisją z pieców, kotłowni oraz kominków na paliwo stałe.

  • Opublikowane: 2013-01-01
  • Ostatnia aktualizacja: 2015-10-06
  • Lista zmian
  • 2015-10-06
    Nowe dane: Emisja zanieczyszczeń – Metropolia Krakowska – emisja z pieców, kotłowni oraz kominków na paliwo stałe (stan na 2014 r.)
    Kompozycja wzbogacona została o nowe dane, będące wynikiem inwentaryzacji czynnych pieców, kotłowni oraz kominków na paliwo stałe, wykonanej dla 14 gmin ościennych Miasta Kraków, wchodzących w skład Metropolii Krakowskiej. Wyniki analizy przedstawiono za pomocą siatki kwadratów o powierzchni 250 m x250 m przedstawiające szacunkową wartość emisji poszczególnych substancji, tj. PM10, PM 2,5, CO, CO2, NOx, SO2 i BaP.