Hydrografia

Kompozycja prezentuje mapę hydrograficzną w skali 1:50 000.

Mapa hydrograficzna jest mapą tematyczną przedstawiającą w syntetycznym ujęciu warunki obiegu wody zestawione w powiązaniu ze środowiskiem geograficznym. Powstaje na podkładzie mapy topograficznej, na którą nanoszone są wyniki kartowania terenowego zjawisk i obiektów wodnych, przepuszczalności gruntów oraz liczne informacje dotyczące gospodarowania zasobami wodnymi, oceny jakości wody, a także dane dotyczące monitoringu hydrosfery.
Układ współrzędnych opracowania: „1942”.

  • Opublikowane: 2013-01-01
  • Ostatnia aktualizacja: 2013-01-01