Obręby ochronne w granicach obwodów rybackich

Kompozycja przedstawia granice obrębów ochronnych na śródlądowych wodach powierzchniowych województwa małopolskiego w granicach obwodów rybackich na zbiornikach wód powierzchniowych oraz na ciekach.

W granicach obwodów rybackich województwa małopolskiego wyznaczono 26 obrębów ochronnych. Na tych terenach obowiązuje zakaz połowu oraz wykonywania czynności szkodliwych dla ryb w czasie określonym w Uchwale Zarządu Województwa Małopolskiego. Dane pochodzą z Zespołu Zarządzania Zasobami Przyrodniczymi Departamentu Rolnictwa i Geodezji UMWM.

  • Opublikowane: 2014-08-04
  • Ostatnia aktualizacja: 2014-08-04