Obwody łowieckie

Kompozycja przedstawia obwody łowieckie stanowiące obszary gruntów o ciągłej powierzchni, nie mniejszej niż 3 tys. hektarów, na których istnieją warunki do prowadzenia gospodarki łowieckiej.

Granice obwodów łowieckich ustanowione zostały po konsultacjach z kołami łowieckimi na podstawie Ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie oraz Uchwały Nr XXVII/447/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 24 września 2012 r. w sprawie obwodów łowieckich Województwa Małopolskiego.

  • Opublikowane: 2014-08-04
  • Ostatnia aktualizacja: 2014-08-04