Program ochrony powietrza 2017

Kompozycja Program Ochrony Powietrza prezentuje średnioroczny poziom stężenia substancji szkodliwych na obszarze województwa małopolskiego oraz emisję zanieczyszczeń pogrupowaną w zależności od typu ich źródła.

Mapy z grupy „Program Ochrony Powietrza 2017” prezentują rozkład stężeń zanieczyszczeń dla stanu rzeczywistego (rok bazowy 2015) oraz stanu prognozowanego po zastosowaniu jednego z wariantów wprowadzenia na obszarze całego województwa małopolskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych (kotły poniżej 5 klasy, kotły poniżej 4 klasy, kotły poniżej 3 klasy). Mapy przedstawiają także jakość powietrza w Małopolsce w przypadku wymiany kotłów na dotychczasowym poziomie jak i wprowadzenia całkowitego zakazu stosowania paliw stałych. Każdy z wariantów odnosi się do roku 2023 jako roku prognozy. Mapy z grup „Emisja zanieczyszczeń” pokazują rozkład zanieczyszczeń w rozróżnieniu na typy ich źródła, tj. punktowe, liniowe, powierzchniowe, niezorganizowane, naturalne oraz pochodzące z rolnictwa (z upraw i z hodowli). Ostatnią grupą są dane z Programu Ochrony Powietrza z roku 2011.

  • Opublikowane: 2016-10-28
  • Ostatnia aktualizacja: 2017-01-01
  • Lista zmian
  • 2016-10-28
    Na potrzeby aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego powstały nowe mapy prezentujące stopień zanieczyszczenia powietrza w Małopolsce.