Ochrona przyrody

Kompozycja prezentuje formy ochrony przyrody w województwie małopolskim pochodzące z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

W kompozycji mapowej „Ochrona Przyrody” jest 9 form ochrony przyrody: parki narodowe (wraz z otuliną), rezerwaty przyrody (wraz z otuliną), parki krajobrazowe (wraz z otuliną), obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000 (ptasie i siedliskowe), pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne oraz zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Dodatkowo umieszczone zostały tu korytarze ekologiczne.

 • Opublikowane: 2013-01-01
 • Ostatnia aktualizacja: 2019-07-24
 • Lista zmian
 • 2019-07-24
  Dokonano kolejnej aktualizacji danych.
 • 2018-10-16
  Dokonano kolejnej aktualizacji danych.
 • 2016-08-16
  Dokonano kolejnej aktualizacji danych.
 • 2015-12-01
  Zaktualizowano i uszczegółowiono granice parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu oraz otulin parków krajobrazowych.