Sozologia

Kompozycja prezentuje mapę sozologiczną w skali 1:50 000.

Mapa sozologiczna jest mapa tematyczną przedstawiającą dynamikę przemian zachodzących w przyrodzie w wyniku działalności człowieka. Zawiera informacje dotyczące stanu środowiska przyrodniczego: degradacji, ochrony i form rekultywacji jego elementów.
Układ współrzędnych opracowania: „1992”.

  • Opublikowane: 2013-01-01
  • Ostatnia aktualizacja: 2013-01-01