Lista usług WMS, WMTS i geoREST
MIIP

WMS

• Aglomeracje Wodne
https://miip.geomalopolska.pl/arcgis/services/MIIP_Aglomeracje_wodne_SR/MapServer/WMSServer
• Hydrogeoróżnorodności Województwa Małopolskiego
https://miip.geomalopolska.pl/arcgis/services/MIIP_HYDROGEO/MapServer/WMSServer
• Mapa Emisji
https://miip.geomalopolska.pl/arcgis/services/MIIP_Mapa_emisji_SR/MapServer/WMSServer
• Produkty tradycyjne i regionalne
https://miip.geomalopolska.pl/arcgis/services/MIIP_PRODUKTY/MapServer/WMSServer
• Program Ochrony Powietrza 2017
https://miip.geomalopolska.pl/arcgis/services/2016/MIIP_POP_2016_SS/MapServer/WMSServer
• Przystanki
https://miip.geomalopolska.pl/arcgis/services/MIIP_Przystanki/MapServer/WMSServer
• Szlaki tematyczne
https://miip.geomalopolska.pl/arcgis/services/MIIP_Szlaki_nowe/MapServer/WMSServer
• Szpitale
https://miip.geomalopolska.pl/arcgis/services/MIIP_ZDROWIE/MapServer/WMSServer
• Gospodarka odpadami
https://miip.geomalopolska.pl/arcgis/services/MIIP_SRODOWISKO/MapServer/WMSServer
• Źródła promieniowania elektromagnetycznego
https://miip.geomalopolska.pl/arcgis/services/MIIP_STACJE_ELEKTRO_2/MapServer/WMSServer


WMTS

• Mapa glebowo-rolnicza
https://miip.geomalopolska.pl/wmts/wmts/MIIP_GLEB_ROL
• Rzeźba terenu - poziomice
https://miip.geomalopolska.pl/wmts/wmts/2015/MIIP_Rzezba_Karto


geoREST

• Gospodarka odpadami
https://miip.geomalopolska.pl/arcgis/rest/services/MIIP_SRODOWISKO/MapServer
• Hydrogeoróżnorodności
https://miip.geomalopolska.pl/arcgis/rest/services/MIIP_HYDROGEO/MapServer
• Mapa glebowo-rolnicza
https://miip.geomalopolska.pl/arcgis/rest/services/MIIP_GLEB_ROL/MapServer
• Nieruchomości województwa
https://miip.geomalopolska.pl/arcgis/rest/services/MIIP_NIERUCHOMOSCI/MapServer
• Produkty tradycyjne i regionalne
https://miip.geomalopolska.pl/arcgis/rest/services/MIIP_PRODUKTY/MapServer
• Przystanki
https://miip.geomalopolska.pl/arcgis/rest/services/MIIP_Przystanki/MapServer
• Punkty adresowe
https://miip.geomalopolska.pl/arcgis/rest/services/MIIP_PktAdresowe_2000/MapServer
• Skorowidze - Mapy Tematyczne
https://miip.geomalopolska.pl/arcgis/rest/services/MIIP_siatki_WODGiK_mapytemat/MapServer
• Skorowidze - Mapy Topograficzne
https://miip.geomalopolska.pl/arcgis/rest/services/MIIP_siatki_WODGiK_mapytopo/MapServer
• Skorowidze - Ortofotomapy
https://miip.geomalopolska.pl/arcgis/rest/services/MIIP_siatki_WODGiK_orto/MapServer
• Szlaki tematyczne
https://miip.geomalopolska.pl/arcgis/rest/services/MIIP_Szlaki_nowe/MapServer
• Szpitale
https://miip.geomalopolska.pl/arcgis/rest/services/MIIP_ZDROWIE/MapServer
• Źródła promieniowania elektromagnetycznego
https://miip.geomalopolska.pl/arcgis/rest/services/MIIP_STACJE_ELEKTRO_2/MapServer

  • Opublikowane: 2019-02-04
  • Ostatnia aktualizacja: 2020-11-29