Lista usług WMS, WMTS i geoREST
MIIP

WMS

• Aglomeracje Wodne
https://miip.geomalopolska.pl/arcgis/services/WMS_Aglomeracje_wodne_SR/MapServer/WMSServer
• Hydrogeoróżnorodności Województwa Małopolskiego
https://miip.geomalopolska.pl/arcgis/services/MIIP_HYDROGEO_WMS/MapServer/WMSServer
• Mapa Akustyczna
https://miip.geomalopolska.pl/arcgis/services/WMS_Mapa_Akustyczna/MapServer/WMSServer
• Mapa Emisji
https://miip.geomalopolska.pl/arcgis/services/WMS_Mapa_Emisji/MapServer/WMSServer
• Obwody łowieckie
https://miip.geomalopolska.pl/arcgis/services/2014/WMS_MIIP_Obwody_lowieckie/MapServer/WMSServer
• Produkty tradycyjne i regionalne
https://miip.geomalopolska.pl/arcgis/services/MIIP_PRODUKTY_WMS/MapServer/WMSServer
• Program Ochrony Powietrza (projekt, rok bazowy 2011)
https://miip.geomalopolska.pl/arcgis/services/WMS_MIIP_POP/MapServer/WMSServer
• Przystanki
https://miip.geomalopolska.pl/arcgis/services/WMS_MIIP_PRZYSTANKI/MapServer/WMSServer
• Szlaki tematyczne
https://miip.geomalopolska.pl/arcgis/services/WMS_MIIP_Szlaki_nowe/MapServer/WMSServer
• Szpitale
https://miip.geomalopolska.pl/arcgis/services/MIIP_ZDROWIE/MapServer/WMSServer
• Środowisko
https://miip.geomalopolska.pl/arcgis/services/MIIP_SRODOWISKO_WMS/MapServer/WMSServer
• Trasy rowerowe
https://miip.geomalopolska.pl/arcgis/services/WMSMIIP_TRASY_ROWEROWE/MapServer/WMSServer
• Źródła promieniowania elektromagnetycznego
https://miip.geomalopolska.pl/arcgis/services/WMS_MIIP_ZRODLA_PROMIENIOWANIA/MapServer/WMSServer


WMTS

• Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k)
https://miip.geomalopolska.pl/wmts/wmts/BDOT/MIIP_BDOT10k_cache
• Mapa glebowo-rolnicza
https://miip.geomalopolska.pl/wmts/wmts/MIIP_GLEB_ROL
• Podkład topograficzny dla Polski
https://miip.geomalopolska.pl/wmts/wmts/2015/MIIP_podklad_Topo_BDOO
• Rzeźba terenu - cieniowanie
https://miip.geomalopolska.pl/wmts/wmts/2016/MIIP_NMT_2016
• Rzeźba terenu - hipsometria
https://miip.geomalopolska.pl/wmts/wmts/2015/MIIP_Rzezba_CMT
• Rzeźba terenu - poziomice
https://miip.geomalopolska.pl/wmts/wmts/2015/MIIP_Rzezba_Karto


geoREST

• Gospodarka odpadami
https://miip.geomalopolska.pl/arcgis/rest/services/MIIP_SRODOWISKO/MapServer
• Hydrogeoróżnorodności
https://miip.geomalopolska.pl/arcgis/rest/services/MIIP_HYDROGEO/MapServer
• Mapa glebowo-rolnicza
https://miip.geomalopolska.pl/arcgis/rest/services/MIIP_GLEB_ROL/MapServer
• Nieruchomości województwa
https://miip.geomalopolska.pl/arcgis/rest/services/MIIP_NIERUCHOMOSCI/MapServer
• Produkty tradycyjne i regionalne
https://miip.geomalopolska.pl/arcgis/rest/services/MIIP_PRODUKTY/MapServer
• Przystanki
https://miip.geomalopolska.pl/arcgis/rest/services/MIIP_PRZYSTANKI/MapServer
• Punkty adresowe
https://miip.geomalopolska.pl/arcgis/rest/services/MIIP_PktAdresowe_2000/MapServer
• Skorowidze - Mapy Tematyczne
https://miip.geomalopolska.pl/arcgis/rest/services/MIIP_siatki_WODGiK_mapytemat/MapServer
• Skorowidze - Mapy Topograficzne
https://miip.geomalopolska.pl/arcgis/rest/services/MIIP_siatki_WODGiK_mapytopo/MapServer
• Skorowidze - Ortofotomapy
https://miip.geomalopolska.pl/arcgis/rest/services/MIIP_siatki_WODGiK_orto/MapServer
• Szlaki tematyczne
https://miip.geomalopolska.pl/arcgis/rest/services/MIIP_Szlaki_nowe/MapServer
• Szpitale
https://miip.geomalopolska.pl/arcgis/rest/services/MIIP_ZDROWIE/MapServer
• Turystyka
https://miip.geomalopolska.pl/arcgis/rest/services/MIIP_TURYSTYKA/MapServer
• Źródła promieniowania elektromagnetycznego
https://miip.geomalopolska.pl/arcgis/rest/services/MIIP_STACJE_ELEKTRO_2/MapServer

  • Opublikowane: 2019-02-04
  • Ostatnia aktualizacja: 2019-07-19