Źródła promieniowania

Kompozycja przedstawia rozmieszczenie na terenie województwa małopolskiego stacji radiokomunikacyjnych oraz stacji, linii i słupów elektroenergetycznych.

Źródła promieniowania elektromagnetycznego: instalacje stacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych, których równoważna moc promieniowania izotopowego wynosi nie mniej niż 15 W, emitujących pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz oraz instalacje stacji, linii napowietrznych i słupów elektromagnetycznych o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV.

  • Opublikowane: 2013-01-01
  • Ostatnia aktualizacja: 2015-06-12
  • Lista zmian
  • 2015-06-12
    Aktualizacja bazy danych stacji radiokomunikacyjnych.